Budapest 12.

Print elérés: 55,58%
Online elérés: 75,86%
Aggregált elérés: 80,56%

Lakosság: 58 171