Budapest 12.

Print elérés: 59,60%
Online elérés: 77,64%
Aggregált elérés: 81,65%

Lakosság: 58 171