Nagykanizsa

Print elérés: 31,46%
Online elérés: 75,77%
Aggregált elérés: 80,39%

Lakosság: 47 349