Nagykanizsa

Print elérés: 31,96%
Online elérés: 73,1%
Aggregált elérés: 79,29%

Lakosság: 47 349