Nyíregyháza

Print elérés: 46,76%
Online elérés: 81,68%
Aggregált elérés: 85,87%

Lakosság: 117 874