Nyíregyháza

Print elérés: 46,49%
Online elérés: 81,23%
Aggregált elérés: 84,76%

Lakosság: 117 874