Budapest 11.

Print elérés: 47,03%
Online elérés: 77,48%
Aggregált elérés: 81,56%

Lakosság: 151 812