Budapest 18.

Print elérés: 51,58%
Online elérés: 77,33%
Aggregált elérés: 85,13%

Lakosság: 101 738