Budapest 21.

Print elérés: 44,40%
Online elérés: 77,81%
Aggregált elérés: 82,23%

Lakosság: 76 911