Hazánkban a legkisebb falvaktól a megyeszékhelyekig, illetve a fővárosi kerületekig, nagyjából 1800 településen jelentetnek meg önkormányzati újságot.

Az önkormányzati újságok elsősorban a helyi közigazgatásról, közéleti-, kulturális- és sportéletről nyújtanak hiteles tájékoztatást a lakosság minden korosztálya számára.

A Geotarget Kft. az idei évben közel 100 vidéki és budapesti önkormányzati újságban helyezett el partnerei részére keretes hirdetést, ezekből a tapasztalatokból merítettünk.

A települések méretétől és kommunikációs csatornáinak mennyiségétől függ az önkormányzati újságok iránti affinitás a helyben élők körében. Az 1000 fő alatti lakosságú településeken magas, itt általában a lakosság tájékoztatása a közösségi médián -elsősorban Facebook- és a helyi újságon keresztül történik. A közösségi média penetrációja azonban a kisebb településeken alacsony, ezért az önkormányzati újságok szerepe még mindig jelentős.

Nagyjából 1000 fős településig a polgármesterek személyesen felügyelik az újság tartalmát, szerkesztését, terjesztését és ők döntenek például a reklámhirdetési lehetőségekről. Az újságok megjelenése az „összegyűlt” tartalom mennyiségétől függ, előfordul, hogy évente csupán 1-2 alkalommal jelenik meg, általában 4-16 oldalon.

Az újságok terjesztése változó, a falvakban előfordul, hogy az önkormányzat munkatársai, például a közmunkások szórják, a nagyobb településeken ezzel foglalkozó vállalkozók, amiben biztosak lehetünk, hogy a lakások, házak postaládájába minimum 1-1 példány bekerül.

A nagyobb településeken az önkormányzatok a helyi újság híreit és a helyi TV riportjait, műsorait saját weboldalaikra is kihelyezik, illetve a közösségi médiában megosztják, de a klasszikus nyomtatott újságokat – a hagyomány, a hatékonyság és a megbízható terjesztés miatt-, kihagyhatatlanná teszi a lokális tartalomszolgáltatásból.

Az 5000 fő feletti városokban heti, kétheti és havi megjelenés jellemző, ezeken a településeken keletkezik annyi tartalom, hogy akár 24-36 oldalas újságot szerkesszenek a helyi stábok. A lokális „médiacentrumok” a helyi újságon kívül a többi platformra is gyártanak tartalmat, ami megjelenik képi vagy videó anyagban, annak a szöveges részét elolvashatjuk a nyomtatott újságban is.

Budapesten az önkormányzati újságok szerkesztőségei a kerületek közötti átjárhatóság és szinergiák szempontjai alapján töltik fel tartalommal az adott lapszámot, egyensúlyozva a fővárost és a kerületet érintő aktuális hírekkel, eseményekkel. A kerületi, önkormányzati újságok mérete és formátuma változatos, többségük A3-A4 méretben jelenik meg.

A helyi stábok nyitottak a kereskedelmi együttműködésre, komoly, szakmai munkával segítik a reklámozókat, hogy a hirdetések hatékonyan jelenjenek meg.

További információ: info@geotarget.hu